ISO 27001 sertifitseerimine

Andmeteadus on lihtne, võtad internetist andmed, githubist koodi ja läheb mudeli küpsetamiseks. Tegelikult on mudelite loomine üks osa. Hoopis teine asi on ehitada üles andmeteaduse organisatsiooni nii, et oleks tagatud kõikvõimalik infoturbega seonduv. ISO 27001 sertifitseerimine aitas Feelingstreamil näidata, et tegemist on tõsiseltvõetava ettevõttega, kus toimivad kokkulepitud protsessid (andmed on hoitud ja kaitstud).

ISO 27001 sertfitseerimisel aitasin (koostöös paljude partneritega):
  • tekitada infortuberjuhtimise raamistik
  • seda juurutada
  • kirjeldada ja juurutada olulisemad infoturbega seotud protsessid
  • teha riskianalüüs ja riskide haldamist
  • jpm.