Kõnetuvastuse mudelid

Feelingstreamis olen aidanud luua kõnetuvastuse mudeleid Skandinaavia ja eesti keeles täiesti algusest:
  • andmete kogumine ja ettevalmistamine transkribeerimiseks
  • manuaalse transkribeerimise juhtimine ja haldamine (sh transkribeerijate koolitus)
  • andmete ettevalmistamine mudeli treenimiseks
  • mudeli treenimine, optimeerimine
  • mudeli testimine
  • mudeli tutvustamine kliendile
Lisaks selle olen aidanud kohandada kõnetuvastuse mudeleid konkreetsetele klientidele.
Avalikult on kättesaadavad mõned minu hobikorras loodud mudelid.